Forskning – välkommen att ansöka om medel till vetenskaplig forskning

byadmin2in Nyheter

Ansökningssystemet är öppet för att ansöka om medel till forskning. För detaljerad information hänvisas till fliken Forskning. Ansökningssystemet stänger den 1 juni 2018 kl 17.00.

admin2Forskning – välkommen att ansöka om medel till vetenskaplig forskning