Bidrag till Organisationer

byadmin2in Nyheter

Styrelsen har för 2019 beviljat sex organisationer bidrag till ett sammanlagt värde av 135.000 kr.

admin2Bidrag till Organisationer