Bidrag till kongresser och seminarier

byadmin2in Nyheter

Styrelsen har till kategorin kongresser och seminarier (s k deltagandebidrag) beviljat medel till sex ansökningar till ett sammanlagt belopp om 69.000 kr.

admin2Bidrag till kongresser och seminarier