Bidrag till Utbildning

byadmin2in Nyheter

Stiftelsen erhöll drygt 140 ansökningar till kategorin Utbildning. Fem ansökningar beviljades medel till ett belopp om 140.000 kr.

Nästa ansökningstillfälle blir under våren 2020.

admin2Bidrag till Utbildning