Forskningsbidrag 2019

byadmin2in Nyheter

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 2,1 Mkr. 57 ansökningar erhåll bidrag. Samtliga som ansökt om bidrag har erhållit meddelande via email.

admin2Forskningsbidrag 2019