Bidrag till organisationer

byadmin2in Nyheter

Styrelsen har behandlat inkomna ansökningar för 2020 och beviljat sju organisationer bidrag till ett sammanlagt värde av 135.000 kr.

admin2Bidrag till organisationer