Bidrag till Utbildningar

byadmin2in Nyheter

Stiftelsen har delat ut stipendium om 140.000 kr till fem ansökningar i kategorin Utbildningar. Det hade inkommit närmare 140 ansökningar.

Nästa ansökningstillfälle blir under våren 2021 och detaljerade uppgifter om ansökningstider kommer att publiceras i början av 2021.

admin2Bidrag till Utbildningar