Anslag till Forskning 2020

byadmin2in Nyheter

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet i september beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 1,95 Mkr. 44 ansökningar erhåll bidrag, 36 ansökningar inom humanistiska/samhällsvetenskapliga området till ett belopp om ca 1,25 Mkr och 8 ansökningar till det medicinska.

Samtliga som ansökt om bidrag har erhållit meddelande via email.

admin2Anslag till Forskning 2020