Ansökningstider 2021

byadmin2in Nyheter

Följande ansökningstider kommer att gälla för 2021:

Organisation

  • Systemet öppnar den 1 februari och stänger den 1 april.

Kongresser (Deltagandebidrag)

  • Systemet öppnar den 17 februari och stänger den 17 april.

Utbildning

  • Systemet öppnar den 15 mars och stänger den 15 maj.

Forskning

  • Systemet öppnar den 1 april och stänger den 1 juni.

admin2Ansökningstider 2021