Beviljade anslag till Organisationer

byadmin2in Nyheter

Stiftelsen har beviljat anslag till sju organisationer till ett sammanlagt värde av 135.000 kronor.

admin2Beviljade anslag till Organisationer