Ansökningssystemet för bidrag till Organisationer öppnar 1 februari 2018

byadmin2in Nyheter

Ansökningssystemet öppnar den 1 februari 2018 för att söka bidrag till Organisationer. Ansökningstiden pågår fram till den 3 april 2018 kl 17.00 då systemet stänger. Besked om tilldelning av medel kommer att lämnas via epost senast den 30 april. Mycket välkommen att ansöka!

admin2Ansökningssystemet för bidrag till Organisationer öppnar 1 februari 2018

2018 – Ansökningstillfällen

byadmin2in Nyheter

För 2018 gäller följande ansökningstider: Organisationer Sista ansökningsdag är den 1 april 2018. Kongresser Sista ansökningsdag är den 18 april 2018. Utbildningsbidrag Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018. Forskningsbidrag Sista ansökningsdag är den 1 juni 2018 Ansökningar ska göras i det digitala systemet som kommer att öppna ca 2 månader före sista ansökningsdag. Mer detaljerad information kommer att finnas

READ MORE

admin22018 – Ansökningstillfällen

Forskning – Beviljade ansökningar

byadmin2in Nyheter

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 1,8 Mkr. 47 ansökningar erhåll bidrag. Samtliga som sökt om bidrag har erhållit meddelande via email.

admin2Forskning – Beviljade ansökningar

Utbildningsbidrag beslutade

byadmin2in Nyheter

Av 180 inkomna ansökningar till utbildningsbidrag har fem ansökningar beviljats medel. Meddelande via email har gått ut till samtliga som ansökt.

admin2Utbildningsbidrag beslutade

Anslag till Organisationer

byadmin2in Nyheter

Vi tackar alla som har ansökt om medel till Organisationers hjälpverksamhet. Styrelsen har beviljat sju organisationer anslag till aktiviteter inom olika typer av hjälpverksamhet. Meddelande har skickats ut till samtliga som sökt medel. Nästa tillfälle att söka medel är under första kvartalet 2018. Meddelande om exakt tidpunkt kommer att finnas på hemsidan senare i år.  

admin2Anslag till Organisationer

Ansök om medel till forskning och utbildning

byadmin2in Nyheter

Välkommen att ansöka om medel till forskning samt utbildning. För detaljerad information hänvisas till resp flik Forskning och Utbildning på hemsidan. Ansökningssystemet stänger den 1 juni kl 17.00!

admin2Ansök om medel till forskning och utbildning

Sök medel till hjälpverksamhet

byadmin2in Nyheter

Ansökningssystemet är öppet för att söka medel till Organisationers hjälpverksamhet. Systemet stänger den 3 april 2017 och för detaljerad information se under flik Hjälpverksamhet.

admin2Sök medel till hjälpverksamhet

Snart öppnar ansökningssystemet

byadmin2in Nyheter

Ansökningssystemet för 2017 års ansökningar öppnar snart. Nedan finns information om när systemet håller öppet för de olika kategorierna: Hjälpverksamhet till Organisationer (OB)  – öppnar den 15 februari och stänger den 3 april kl 17.00 Kongresser, konferenser, seminarier, dvs Deltagandebidrag (DB) – öppnar den 1 mars och stänger den 18 april kl 17.00 Forskning (FB) – öppnar den 1 april och stänger

READ MORE

admin2Snart öppnar ansökningssystemet

Ansökningsperioder för 2017

byadmin2in Nyheter

Ansökningsperioderna för 2017 finns publicerade under flikarna Forskning, Utbildning samt Hjälpverksamhet. Notera att ansökningssystemet öppnar i samband med att ansökningsperioderna startar och finns inte tillgängligt på annan tid.  

admin2Ansökningsperioder för 2017

Showing 1–10 of 11 results