Bidrag till Organisationer

byadmin2in Nyheter

Styrelsen har för 2019 beviljat sex organisationer bidrag till ett sammanlagt värde av 135.000 kr.

admin2Bidrag till Organisationer

Ansökningstider – digitala systemet öppnar

byadmin2in Nyheter

Snart är det dags att börja ansöka till 2019 års stipendiemedel. Alla ansökningar görs via vårt digitala ansökningssystem. Följande tidpunkter gäller: Organisation Systemet öppnar den 1 mars och stänger den 1 april. Kongresser, konferenser, seminarier – dvs Deltagandebidrag Systemet öppnar den 1 mars och stänger den 18 april. Utbildning Systemet öppnar den 1 april och stänger den 15 maj. Forskning

LÄS MER

admin2Ansökningstider – digitala systemet öppnar

Ansökningstillfällen 2019

byadmin2in Nyheter

För 2019 gäller följande ansökningstider: Organisationer Sista ansökningsdag är den 1 april 2019. Kongresser Sista ansökningsdag är den 18 april 2019. Utbildningsbidrag Sista ansökningsdag är den 15 maj 2019. Forskningsbidrag Sista ansökningsdag är den 1 juni 2019 Ansökningar ska göras i det digitala systemet som kommer att öppna ca 2 månader före sista ansökningsdag. Mer detaljerad information kommer att finnas

LÄS MER

admin2Ansökningstillfällen 2019

Beviljade anslag till forskning 2018

byadmin2in Nyheter

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 1,98 Mkr. 55 ansökningar erhåll bidrag. Samtliga som sökt om bidrag har erhållit meddelande via email.

admin2Beviljade anslag till forskning 2018

Ansökan till utbildningar

byadmin2in Nyheter

Mycket välkommen att ansöka medel till utbildningar. Ansökningssystemet har öppnat och sista ansökningsdag är den 15 maj. Notera följande: Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.

admin2Ansökan till utbildningar