Ansökan till utbildningar

byadmin2in Nyheter

Mycket välkommen att ansöka medel till utbildningar. Ansökningssystemet har öppnat och sista ansökningsdag är den 15 maj. Notera följande: Anslag lämnas till sökande för avancerad utbildning, företrädesvis vid utländskt utbildningsinstitut, när inga andra ekonomiska möjligheter står till buds såsom studiebidrag, studielån etc. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.

admin2Ansökan till utbildningar

Välkommen att söka till kongresser och konferenser

byadmin2in Nyheter

Ansökningssystemet har öppnat och ni är välkomna att ansöka om medel till kongresser, konferenser och seminarier. I systemet benämns denna kategori som deltagandebidrag. Sista ansökningsdag är den 18 april.  

admin2Välkommen att söka till kongresser och konferenser

Ansökningssystemet för bidrag till Organisationer öppnar 1 februari 2018

byadmin2in Nyheter

Ansökningssystemet öppnar den 1 februari 2018 för att söka bidrag till Organisationer. Ansökningstiden pågår fram till den 3 april 2018 kl 17.00 då systemet stänger. Besked om tilldelning av medel kommer att lämnas via epost senast den 30 april. Mycket välkommen att ansöka!

admin2Ansökningssystemet för bidrag till Organisationer öppnar 1 februari 2018

2018 – Ansökningstillfällen

byadmin2in Nyheter

För 2018 gäller följande ansökningstider: Organisationer Sista ansökningsdag är den 1 april 2018. Kongresser Sista ansökningsdag är den 18 april 2018. Utbildningsbidrag Sista ansökningsdag är den 15 maj 2018. Forskningsbidrag Sista ansökningsdag är den 1 juni 2018 Ansökningar ska göras i det digitala systemet som kommer att öppna ca 2 månader före sista ansökningsdag. Mer detaljerad information kommer att finnas

READ MORE

admin22018 – Ansökningstillfällen

Forskning – Beviljade ansökningar

byadmin2in Nyheter

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 1,8 Mkr. 47 ansökningar erhåll bidrag. Samtliga som sökt om bidrag har erhållit meddelande via email.

admin2Forskning – Beviljade ansökningar

Utbildningsbidrag beslutade

byadmin2in Nyheter

Av 180 inkomna ansökningar till utbildningsbidrag har fem ansökningar beviljats medel. Meddelande via email har gått ut till samtliga som ansökt.

admin2Utbildningsbidrag beslutade

Anslag till Organisationer

byadmin2in Nyheter

Vi tackar alla som har ansökt om medel till Organisationers hjälpverksamhet. Styrelsen har beviljat sju organisationer anslag till aktiviteter inom olika typer av hjälpverksamhet. Meddelande har skickats ut till samtliga som sökt medel. Nästa tillfälle att söka medel är under första kvartalet 2018. Meddelande om exakt tidpunkt kommer att finnas på hemsidan senare i år.  

admin2Anslag till Organisationer

Ansök om medel till forskning och utbildning

byadmin2in Nyheter

Välkommen att ansöka om medel till forskning samt utbildning. För detaljerad information hänvisas till resp flik Forskning och Utbildning på hemsidan. Ansökningssystemet stänger den 1 juni kl 17.00!

admin2Ansök om medel till forskning och utbildning

Showing 1–10 of 14 results