Beviljade bidrag till Kongresser och Utbildning

byadmin2in Nyheter

Styrelsen har beviljat bidrag för Kongresser och Seminarier. Åtta sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 59.000 kr. Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 140.000 kr.

admin2Beviljade bidrag till Kongresser och Utbildning

Beviljade anslag till Organisationer

byadmin2in Nyheter

Stiftelsen har beviljat anslag till sju organisationer till ett sammanlagt värde av 135.000 kronor.

admin2Beviljade anslag till Organisationer

Organisationer är välkomna att söka bidrag

byadmin2in Nyheter

Organisationer är välkomna att söka anslag ur Gunvor och Josef Anérs stiftelse. Villkor, ansökningstider och ansökningsförfarande finns under fliken Hjälpverksamhet, Hjälp till Organisationer.

admin2Organisationer är välkomna att söka bidrag

Ansökningstider 2021

byadmin2in Nyheter

Följande ansökningstider kommer att gälla för 2021: Organisation Systemet öppnar den 1 februari och stänger den 1 april. Kongresser (Deltagandebidrag) Systemet öppnar den 17 februari och stänger den 17 april. Utbildning Systemet öppnar den 15 mars och stänger den 15 maj. Forskning Systemet öppnar den 1 april och stänger den 1 juni.

admin2Ansökningstider 2021

Anslag till Forskning 2020

byadmin2in Nyheter

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet i september beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 1,95 Mkr. 44 ansökningar erhåll bidrag, 36 ansökningar inom humanistiska/samhällsvetenskapliga området till ett belopp om ca 1,25 Mkr och 8 ansökningar till det medicinska. Samtliga som ansökt om bidrag har erhållit meddelande via email.

admin2Anslag till Forskning 2020

Bidrag till Utbildningar

byadmin2in Nyheter

Stiftelsen har delat ut stipendium om 140.000 kr till fem ansökningar i kategorin Utbildningar. Det hade inkommit närmare 140 ansökningar. Nästa ansökningstillfälle blir under våren 2021 och detaljerade uppgifter om ansökningstider kommer att publiceras i början av 2021.

admin2Bidrag till Utbildningar

Anslag till konferenser

byadmin2in Nyheter

Stiftelsen har beviljat anslag till fem sökanden till ett sammanlagt belopp om 65.000 kr.

admin2Anslag till konferenser