Forskning

Vetenskaplig forskning

Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Anslag till festskrifter ges endast undantagsvis.

För att ansökan ska kunna beviljas ska följande villkor vara uppfyllda

Ansökningsbeloppet till stiftelsen ska utgöra minst 15 % av den totala projektsumman
Studenter och forskarstuderande ska lämna in handledarintyg
Vid ansökan om publiceringsstöd ska offert biläggas
I de fall ansökan avser antologier och i förekommande fall festskrifter ska information finnas om vilka författare som har accepterat att delta i projektet
Anslag lämnas ej till

Vidareutveckling av redan färdig avhandling
Inköp av datorer och annan teknisk utrustning
Anordnande av utställningar

Ansökningsperiod:

  • 1 april t om den 1 juni 2018 – Notera att ansökningssystemet öppnar den 1 april 2018.
  • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 15 oktober.


Konferens/Kongressen/Seminarier

Konferens/Kongressen/Seminarier

Anslag lämnas till deltagande i kongresser och konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.

För att ansökan ska kunna beviljas ska följande villkor vara uppfyllda

Program ska bifogas
Personlig inbjudan ska bifogas
För att ansökan ska beaktas ska deltagandet äga rum efter den 30 maj, vilket är det sista datum som meddelande om tilldelning lämnas.

Ansökningsperiod:

  • Sista ansökningsdag är den 18 april 2018. Ansökningssystemet öppnar den 19 februari 2018.
  • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 30 maj.

Vill du ansöka om anslag?

ANSÖKadminForskning