Styrelsen har beviljat bidrag för Kongresser och Seminarier. Åtta sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 59.000 kr.

Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 140.000 kr.