Styrelsen har under hösten beviljat medel till forskning till ett sammanlagt belopp av drygt 1,8 Mkr. I kategorin Humaniora beviljades 28 ansökningar om drygt 1,1 Mkr. I kategorin Medicin fick åtta ansökningar dela på 745.000 kr.