Styrelsen för Stiftelsen har nu beslutat om medel till Organisationer. Stiftelsen har tagit emot ca 40 ansökningar och har beviljat åtta anslag till ett sammanlagt belopp om 135.000 kr.