Styrelsen har beviljat bidrag för Kongresser och Seminarier. Sex sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 65.000 kr.