Styrelsen har vid senaste styrelsemötet i september beviljat medel till forskning till ett sammanlagt belopp om 1,96 Mkr.
I kategorin Humaniora blev 32 ansökningar beviljade till ett belopp om 1,26 Mkr. I kategorin Medicin beviljades 0,7 Mkr till åtta ansökningar.