Systemet för att söka medel till Organisationer öppnar den 1 mars 2023. Välkommen med ansökan. Läs igenom de krav, som ställs för att ansökan ska behandlas, under fliken Hjälpverksamhet.