Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 125.000 kr. Meddelande har lämnats till samtliga sökande.