Styrelsen har beviljat bidrag till Kongresser. Sex sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 60.000 kr.