Styrelsen har beviljat medel till sex organisationer och till ett sammanlagt belopp av 120.000 kr.