Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Välkommen till Gunvor och Josef Anérs stiftelse. Anérs stiftelse har till uppgift att ”lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.”Vill du ansöka om anslag?

ANSÖKadminHem