Frågor och svar

Kan ansökan skrivas på engelska?

Ja, det går bra.


Hur stora anslag kan sökas?

Organisation: < 40.000 kr

Utbildning: < 50.000 kr

Kongresser: < 20.000 kr

Forskning: < 200.000 kr


Hur och när kommer besked om ansökan är behandlad?

Alla sökande meddelas per e-post om ansökan bifallits eller inte. Tidpunkten varierar och information om denna finns inom resp område på hemsidan.


Redovisning av erhållna medel

Redovisning av erhållna medel görs digitalt i systemet under fliken Redovisning. För att beviljas ytterligare medel ska redovisning har inkommit från tidigare erhållna medel.


Motivering vid avslag

Styrelsen ger aldrig motivering till beslut.


Går det att söka medel för att anordna forskningskonferenser?

Stiftelsen beviljar inte medel till anordnandet av konferenser.