Frågor och svar

Kan ansökan skrivas på engelska?

Ja, det går bra.


Hur stora anslag kan sökas?

Organisation: < 40.000 kr

Utbildning: < 50.000 kr

Kongresser: < 20.000 kr

Forskning: < 200.000 kr


Hur och när kommer besked om ansökan är behandlad?

Alla sökande meddelas per e-post om ansökan bifallits eller inte. Tidpunkten varierar och information om denna finns inom resp område på hemsidan.


Redovisning av erhållna medel

Redovisning av erhållna medel görs digitalt i systemet under fliken Redovisning. För att beviljas ytterligare medel ska redovisning har inkommit från tidigare erhållna medel.


Motivering vid avslag

Styrelsen ger aldrig motivering till beslut.