Om stiftelsen

Josef Anér och hans hustru Gunvor, född Löfvendahl, upprättade år 1960 en stiftelse, som erhöll namnet ”Gunvor och Josef Anérs stiftelse”, och skänkte densamma ett betydande kapital.

Josef Anér avlade 1913 filosofie magister-examen i bland annat latin vid Uppsala Universitet. Han blev sedermera i tur och ordning verkställande direktör för Guldsmedsbolaget, Uplands enskilda bank, AB Turitz (ägare till varuhuskedjan Epa) och slutligen Uddevallavarvet.

Josef Anér promoverades 1975 till medicine hedersdoktor vid Umeå Universitet.

Både genom gåvor från stiftarna och deras testamentariska dispositioner tillfördes stiftelsen ytterligare kapital.

 

Vill du ansöka om anslag?