Beviljade medel till Utbildning

Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 140.000 kr.

Beviljade medel till Kongresser

Styrelsen har beviljat bidrag för Kongresser och Seminarier. Sex sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 65.000 kr.  

Beviljade medel till Organisationer

Styrelsen för Stiftelsen har nu beslutat om medel till Organisationer. Stiftelsen har tagit emot ca 40 ansökningar och har beviljat åtta anslag till ett sammanlagt belopp om 135.000 kr.

Ansökningstider 2022

Följande ansökningstider gäller för 2022 ORGANISATIONER: Sista ansökningsdag är den 1 april – Ansökningssystemet öppnar den 15 februari. KONGRESSER: Sista ansökningsdag är den 17 april – Ansökningssystemet öppnar den 1 mars. UTBIlDNING: Sista ansökningsdag...

Beviljade bidrag till forskning

Styrelsen har under hösten beviljat medel till forskning till ett sammanlagt belopp av drygt 1,8 Mkr. I kategorin Humaniora beviljades 28 ansökningar om drygt 1,1 Mkr. I kategorin Medicin fick åtta ansökningar dela på 745.000 kr.