Organisationer – välkommen med ansökan

Systemet för att söka medel till Organisationer öppnar den 1 mars 2023. Välkommen med ansökan. Läs igenom de krav, som ställs för att ansökan ska behandlas, under fliken Hjälpverksamhet.

2023 års ansökningstider

Följande ansökningstider gäller för 2023 ORGANISATIONER: Sista ansökningsdag är den 1 april – Ansökningssystemet öppnar den 1 mars. KONGRESSER: Sista ansökningsdag är den 1 maj – Ansökningssystemet öppnar den 1 april. UTBIlDNING: Sista ansökningsdag är den...

Beviljade medel till Forskning

Styrelsen har vid senaste styrelsemötet i september beviljat medel till forskning till ett sammanlagt belopp om 1,96 Mkr. I kategorin Humaniora blev 32 ansökningar beviljade till ett belopp om 1,26 Mkr. I kategorin Medicin beviljades 0,7 Mkr till åtta...

Beviljade medel till Utbildning

Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 140.000 kr.

Beviljade medel till Kongresser

Styrelsen har beviljat bidrag för Kongresser och Seminarier. Sex sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 65.000 kr.  

Beviljade medel till Organisationer

Styrelsen för Stiftelsen har nu beslutat om medel till Organisationer. Stiftelsen har tagit emot ca 40 ansökningar och har beviljat åtta anslag till ett sammanlagt belopp om 135.000 kr.