Besked om tilldelning

Besked om tilldelning av forskningsmedel kommer att lämnas till samtliga sökanden senast den 11 oktober.

Beviljade bidrag till Kongresser

Styrelsen har beviljat bidrag till Kongresser. Sex sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 60.000 kr.

Beviljade bidrag till Utbildning

Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 125.000 kr. Meddelande har lämnats till samtliga sökande.

Organisationer – välkommen med ansökan

Systemet för att söka medel till Organisationer öppnar den 1 mars 2023. Välkommen med ansökan. Läs igenom de krav, som ställs för att ansökan ska behandlas, under fliken Hjälpverksamhet.

2023 års ansökningstider

Följande ansökningstider gäller för 2023 ORGANISATIONER: Sista ansökningsdag är den 1 april – Ansökningssystemet öppnar den 1 mars. KONGRESSER: Sista ansökningsdag är den 1 maj – Ansökningssystemet öppnar den 1 april. UTBIlDNING: Sista ansökningsdag är den...

Beviljade medel till Forskning

Styrelsen har vid senaste styrelsemötet i september beviljat medel till forskning till ett sammanlagt belopp om 1,96 Mkr. I kategorin Humaniora blev 32 ansökningar beviljade till ett belopp om 1,26 Mkr. I kategorin Medicin beviljades 0,7 Mkr till åtta...