Utbildning

Anslag lämnas till sökande för specifika utbildningar som ej tillhandahålles i Sverige.  Medel beviljas inte till enstaka utbytesterminer. Endast undantagsvis ges anslag till sökande över 28 års ålder.

I ansökan ska du kortfattat beskriva vad utbildningen avser och leder till och varför du inte kan genomgå utbildningen i Sverige. Antagningsbesked ska biläggas.

Ansökningsperiod:

  • Sista ansökningsdag är den 1 maj 2024. Ansökningssystemet öppnar den 1 april 2024.
  • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 1 juni.

 

Vill du ansöka om anslag?