Information

Allmän information till sökanden till Forskning, Konferenser, Utbildning samt Hjälpverksamhet till Organisationer.

Ansökan sker via ett digitalt ansökningssystem, https://apply.se/Aner.

Systemets öppettider hänvisas till information under resp flik.

För detaljerad information hänvisas till flikarna Forskning, Utbildning samt Hjälpverksamhet Organisationer.

Ansökningar inom det medicinska området kommer att granskas av stiftelsens vetenskapliga råd.

Information om ansökan beviljats eller ej kommer att lämnas via email.

Om utbetalning sker via universitet/högskola gäller att de av stiftelsen beviljade forskningsanslagen utbetalas endast under förutsättning att ett maximalt påslag om 18 % belastar beviljade anslag. Om vederbörande universitet/högskolan inte accepterar detta kommer ingen utbetalning att ske. Vid rekvisition av beviljade medel ska därför ett intyg biläggas från universitet/högskola om ett maximalt påslag om 18 %.

När stiftelsen beviljat anslag står medlen till förfogande för rekvisition ett år efter meddelande om beviljat anslag. Därefter måste ny ansökan göras.

Vid publicering av forskningsresultat ska anges att arbetet genomförts med stöd av medel från Gunvor och Josef Anérs stiftelse.

Efter avslutat arbete ska till stiftelsen insändas en redogörelse för de resultat som uppnåtts samt en ekonomisk redovisning. Avrapportering ska göras i ansökningssystemet. En förutsättning för att ytterligare anslag ska beviljas är att redogörelse inkommit.

Stiftelsens personuppgiftspolicy: GJA Personuppgiftspolicy