Hjälp till organisationer

Anslag lämnas till organisationer under förutsättning att medlen används till verksamhet som stödjer/hjälper enskilda och behövande personer.

För att ansökan ska kunna beviljas ska följande dokument bifogas

 • Redogörelse för vad anslaget ska användas till
 • Förteckning över styrelsens sammansättning
 • Stadgar
 • Årsredovisning

Anslag lämnas ej till

 • Administration, teknisk utrustning, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta

Nästa ansökningsperiod:

 • Sista ansökningsdag är den 1 april 2021. Ansökningssystemet öppnar den 1 februari  2021.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 30 april.

Hjälp till enskilda

Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Stiftelsen har ett samarbete med FVO (Föreningen för välgörenhetens ordnande) som handlägger samtliga ärenden.

 • Kontakta FVO för ansökningsblankett på följande vis. Hemsida – www.foreningenfvo.se
 • Adress – Föreningen FVO, Köpmansgatan 15 4 tr, 111 31 Stockholm
 • Telefon – 08-20 03 40, 08-411 33 31, 08-411 54 39

Anslag lämnas ej till

 • Administration, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta
 • Alternativ medicin eller alternativ medicinbehandling

 

Vill du ansöka om anslag?