Hjälp till organisationer

Anslag lämnas till organisationer under förutsättning att medlen används till verksamhet som stödjer/hjälper enskilda och behövande personer. Anslag beviljas till specificerade aktiviteter.

För att ansökan ska kunna beviljas ska följande dokument bifogas

 • Redogörelse för vad anslaget ska användas till
 • Förteckning över styrelsens sammansättning
 • Stadgar
 • Årsredovisning

Anslag lämnas ej till

 • Administration, teknisk och övrig utrustning, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta

Nästa ansökningsperiod:

 • Sista ansökningsdag är den 1 april 2024. Ansökningssystemet öppnar den 1 mars  2024.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 15 maj.

 

Hjälp till enskilda

Anslag lämnas till person som är långvarigt sjuk eller gravt handikappad eller har vårdnaden om barn som är sjukt eller handikappat. Sjukdomen/handikappet ska styrkas med läkarintyg.

Stiftelsen har ett samarbete med Föreningen FVO som handlägger samtliga ärenden.

 • Kontakta FVO för ansökningsblankett på följande vis. Hemsida – www.foreningenfvo.se
 • Adress – Föreningen FVO, Tryckerigatan 8, 111 28 Stockholm
 • Telefon – 08-411 33 31

Anslag lämnas ej till

 • Administration, investeringar eller motsvarande
 • Ändamål som stat och kommun är skyldig att bekosta
 • Alternativ medicin eller alternativ medicinbehandling

 

Vill du ansöka om anslag?