Forskning

Anslag i form av stipendier lämnas till vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsgrenar.
För att ansökan ska kunna beviljas ska följande villkor vara uppfyllda:

Humanistiska/samhällsvetenskapliga forskningsområdet

 • Anslag ges till kvalificerad forskning med svensk och internationell inriktning inom humaniora och samhällsvetenskap (inkl kulturhistoriskt angelägna projekt).  Ansökningsbeloppet ska utgöra minst 15%, dock högst 150.000 kr, av den totala projektsumman.
 • Studenter och forskarstuderande ska lämna in handledarintyg. Handledarintyget ska ge en bild av projektets angelägenhetsgrad och innehålla en tydlig bedömning av studentens/doktorandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
 • I de fall ansökan avser antologier och i förekommande fall festskrifter ska information finnas om vilka författare som har accepterat att delta i projektet. Anslag till festskrifter ges endast undantagsvis.
 • Om ansökan avser språkgranskning ska offert bifogas.
 • Stiftelsen har inte möjlighet att stödja fleråriga projekt.
 • Stiftelsen ger inte publiceringsstöd till avhandling.

Medicinska forskningsområdet

 • Anslag ges till medicinsk forskning och ej till övrig naturvetenskaplig forskning.
 • Ansökningsbeloppet ska utgöra minst 15 % av den totala projektsumman.
 • Studenter och forskarstuderande ska lämna in handledarintyg där intyget ska ge en bild av projektets angelägenhetsgrad och innehålla en tydlig bedömning av studentens/doktorandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bidrag lämnas inte till

 • Inköp av datorer och annan teknisk utrustning
 • Vidareutveckling av redan färdig avhandling
 • Anordnande av utställningar

Ansökningsperiod för såväl de humanistiska/samhällsvetenskapliga som medicinska forskningsområdena:

 • 1 april t om den 1 juni 2022 – Ansökningssystemet öppnar den 1 april 2022.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 15 oktober.

Konferenser

Anslag lämnas till deltagande i konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter.

Till ansökan om konferensdeltagande ska följande bilagor bifogas:

 • Konferensprogram
 • Personlig inbjudan

Vänligen notera: För att ansökan ska beaktas ska konferensen äga rum efter den 30 maj, vilket är det sista datum då meddelande om tilldelning lämnas.

Ansökningsperiod:

 • Sista ansökningsdag är den 17 april 2022. Ansökningssystemet öppnar den 1 mars 2022.
 • Meddelande om tilldelning av anslag lämnas senast den 30 maj.

 

 

Vill du ansöka om anslag?