Följande ansökningstider gäller för 2024


  • ORGANISATIONER: Sista ansökningsdag är den 1 april – Ansökningssystemet öppnar den 1 mars.
  • KONGRESSER: Sista ansökningsdag är den 1 maj – Ansökningssystemet öppnar den 1 april.
  • UTBIlDNING: Sista ansökningsdag är den 1 maj – Ansökningssystemet öppnar den 1 april.
  • FORSKNING: Sista ansökningsdag är den 15 juni – Ansökningssystemet öppnar den 15 april.