Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har beviljat 120.000 kr till sex organisationer.