Beviljade bidrag till Kongresser och Utbildning

Styrelsen har beviljat bidrag för Kongresser och Seminarier. Åtta sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 59.000 kr. Styrelsen har beviljat bidrag till Utbildning. Fem sökande erhöll bidrag till ett sammanlagt belopp om 140.000 kr.

Organisationer är välkomna att söka bidrag

Organisationer är välkomna att söka anslag ur Gunvor och Josef Anérs stiftelse. Villkor, ansökningstider och ansökningsförfarande finns under fliken Hjälpverksamhet, Hjälp till Organisationer.

Ansökningstider 2021

Följande ansökningstider kommer att gälla för 2021: Organisation Systemet öppnar den 1 februari och stänger den 1 april. Kongresser (Deltagandebidrag) Systemet öppnar den 17 februari och stänger den 17 april. Utbildning Systemet öppnar den 15 mars och stänger den 15...

Anslag till Forskning 2020

Styrelsen för Gunvor och Josef Anérs stiftelse har vid senaste styrelsemötet i september beslutat att bevilja medel till forskning till ett sammanlagt belopp om drygt 1,95 Mkr. 44 ansökningar erhåll bidrag, 36 ansökningar inom humanistiska/samhällsvetenskapliga...

Bidrag till Utbildningar

Stiftelsen har delat ut stipendium om 140.000 kr till fem ansökningar i kategorin Utbildningar. Det hade inkommit närmare 140 ansökningar. Nästa ansökningstillfälle blir under våren 2021 och detaljerade uppgifter om ansökningstider kommer att publiceras i början av...